تبلیغات
کرمانشاهیان - بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواه ای
آپلود عکس
بررسی حقوقی جمع آوری تجهیزات ماهواه ای
پنجشنبه 2 مرداد 1393 ساعت 02:37 ق.ظ |  | ( نظرات )

کرمانشاهیان - با توجه به اجرایی شدن طرح گسترده جمع اوری ماهواره ها در کرمانشاه بران شدیم تا با باز خوانی گزارشی از مصاحبه قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت گو با ایسنا به نقل از سایت مردم سالاری نگاهی دوباره از منظر قانون به این طرح بیندازیم. آنچه که در زیر می خوانید متن این گزارش به روایت مردم سالاری از ایسنا می باشد:

یک قاضی دادگستری با تحلیل حقوقی جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره تاکید کرد: بازرسی منزل یا صدور دستور آن صرفا برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره خلاف قانون بوده و صادرکننده  دستور قابل تعقیب و مجازات است. 
قاضی محمدحسین شاملو احمدی در گفت وگو با ایسنا در این زمینه با ذکر مقدمه ای تصریح کرد: به دنبال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) در سال 57، نظام جمهوری اسلامی ایران هر روز با توطئه ای طراحی شده از سوی دشمنان داخلی و خارجی مواجه بوده و می شود. از اهم این توطئه ها تهاجم فرهنگی غرب علیه نظام اسلامی است که تمامیت اعتقادات دینی مردم را به عنوان شالوده  اصلی و اساسی نظام نشانه گرفته است. 
وی ادامه داد: بی شک اولین تاثیر این تهاجم، شیوع اباحه گری است که توسط فرزانه  انقلاب اوایل دهه  80 گوشزد شد. از همان ابتدای بحث تهاجم فرهنگی، راه های مقابله با این تهاجم ناجوانمردانه مورد بررسی قرار گرفت و فصل مشترک همه  این راه ها اتخاذ شیوه  آزمون و خطا در برخورد با این پدیده بوده است.  این حقوقدان نمونه  عملی این امر را طرح ممنوعیت نگهداری و استفاده از ویدئو برشمرد و اظهار کرد: قانون گذار وقت برای نگهداری و استفاده از ویدئو مجازات تعیین کرد اما با وصف تحمیل برچسب مجرمانه، جزای نقدی و زندان به هزاران نفر در راستای اجرای این قانون، ناکارآمدی این روش مشخص و قانون یاد شده سرانجام توسط قانون گذار منسوخ شد. 
شاملو گفت: با ظهور و شیوع ابزار جدید تهاجم فرهنگی یعنی ماهواره ها، باز هم قانون گذار قانونی را وضع کرد که به نوعی کپی همان قانون مربوط به ویدئو به شمار می رود و با وجود تعیین مجازات وقتی از بالا به شهرها و روستاها می نگریم متوجه انبوه دیش هایی می شویم که از یک سو ناکارآمدی متولیان و متصدیان امور فرهنگی جامعه را به رخ می کشد و از سوی دیگر متروک و بی خاصیت بودن این قانون را ثابت می کند.  وی با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر عزم قاطع نیروی انتظامی برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره در راستای ایجاد امنیت اخلاقی در جامعه طی روزهای اخیر خاطرنشان کرد: در اینکه این اقدام با حسن نیت انجام می شود شکی نیست و از این حیث احساس مسوولیت مسئولان مربوطه را باید ستود اما باید دید که آیا این اقدام توام با حسن نیت، مجوز قانونی و شرعی دارد یا خیر؟ در بیان و تحلیل حقوقی این اقدامات و صرف نظر از تحلیل جرم شناختی موضوع، مجوز نیروی انتظامی را باید در قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن ماه سال 73 جست وجو کرد.  این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: به موجب ماده 1قانون یاد شده «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می باشد». ماده 2 همین قانون نیز مقرر کرده که «وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام کند».  شاملو اظهار کرد: هرچند ماده مذکور به تکلیف وزارت کشور و ... اشاره کرده است اما این تکلیف به آن معنا نیست که نیروی انتظامی یا هر نیرو و شخص دیگر بتواند بدون مجوز قضایی و موردی وارد منازل و اماکن مردم شود; زیرا به موجب قوانین دیگر در مورد وسایل مجرمانه و حتی مجرمان خطرناک تاکید شده که ورود به محل مربوط باید با کسب اجازه  مخصوص قضایی و رعایت شرایط قانونی باشد. 
وی یادآور شد: در مورد اینکه آیا مقام قضایی می تواند صرفا برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره مجوز ورود به منزل مردم را صادر کند یا خیر، باید به مقررات قانونی مربوط اشاره کرد.  این قاضی دادگستری با اشاره به اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت: بر اساس این اصل، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. 
شاملو مواد 570، 580 و 690 الی 695 قانون مجازات اسلامی را ضمانت اجرای اصل 22 قانون اساسی برشمرد و خاطرنشان کرد: به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد».  این حقوقدان ادامه داد: شکی نیست که یکی از حقوق منظور در این ماده، مصونیت مسکن اشخاص از تعرض است.
این قاضی دادگستری یادآور شد: توضیحاتی که داده شد ناظر به مجازات افرادی است که خودسرانه و بدون مجوز قضایی یا در غیر موارد قانونی وارد منزل یا مسکن اشخاص و توابع آن از جمله مشاعات مسکن مردم می شوند; اما این سوال قابل طرح است که آیا مقام قضایی می تواند در هر شرایطی دستور و اجازه  ورود به منزل و مسکن اشخاص را صادر کند یا خیر؟ 
شاملو در پاسخ به این سوال تصریح کرد: صدور اجازه یا دستور بازرسی منزل امکان پذیر نیست مگر در چارچوب مقررات قانونی مربوط. به موجب ماده 8 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15اردیبهشت ماه سال 83، بازرسی و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم باید بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و ...
وی با اشاره به ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری افزود: این ماده نیز مقرر داشته که «تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد». 
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با اشاره به ماده 97 قانون اخیرالذکر، آن را واجد نکته ای مهم و کلیدی دانست و اظهار کرد: در این ماده مقرر شده «چنان چه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم تر باشد». 
شاملو گفت: در بحث معیارهای تشخیص مزاحمت امر تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص، یک معیار مهم، توجه به مجازات قانونی دو عمل مجرمانه است; یعنی از یک طرف مجازات عملی که به موجب آن متهم تحت تعقیب واقع شده و تحت شرایطی قاضی می خواهد اجازه  ورود به منزل یا اماکن را برای دستگیری او یا جمع آوری آلات مجرمانه بدهد و از طرف دیگر، مجازات عمل ورود به منزل. 
وی تصریح کرد: با نگاهی به مقررات مربوط به ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره می بینیم که ماده 9 قانون مذکور، مجازات استفاده کننده از تجهیزات یاد شده را علاوه بر ضبط و مصادره  اموال مکشوفه، جزای نقدی از یک میلیون تا 3 میلیون ریال و بند الف این ماده مجازات حمل و نگهداری، نصب و تعمیر تجهیزات مذکور را از یک تا 5 میلیون ریال مقرر کرده است. 
این قاضی دادگستری خاطرنشان کرد: این در حالی است که قانون گذار برای ورود به منزل مردم در مواردی که ذکر شد و خصوصا در ماده 694 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس از 6 ماه تا 3 سال و در مواردی یک سال تا 6 سال را در نظر گرفته است. از این بحث چنین نتیجه می گیریم که بازرسی منزل یا صدور دستور آن صرفا برای جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره که مجازات آن جزای نقدی حداکثر تا 5 میلیون ریال است، توجیه پذیر نبوده، خلاف قانون بوده و صادرکننده  دستور مطابق ماده مذکور با لحاظ ماده 57 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. 
شاملو در پایان گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و ابزارهای آن، با به کارگیری ابزارهای علمی، آگاهی بخشی فرهنگی و صداقت مسئولان خصوصا در انعکاس اخبار و وقایع جامعه میسر خواهد بود و تجربه نشان داده است که ضمانت اجراهای کیفری و رفتارهایی از این دست که مقبول جامعه نباشد، نه تنها موفق نخواهد بود بلکه تالی فاسدهایی به دنبال خواهد داشت که گاه ممکن است خسارات جبران ناپذیری به بار آورده یا سرنوشت یک جامعه را دستخوش تغییر کند.
لینک های مرتبط: منبع 1 , منبع 2 ,

می توانید دیدگاه خود را بنویسید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
دیگر موارد